מחקר ואסטרטגיות שיווק מערך מודיעין עסקי ייחודי מתן מעטפת עסקית כוללת בתהליך העסקה

כללי האתיקה של החברה

מבוא

 

כללי אתיקה אלה הוכנו ונתקבלו ע"י החברה והם נכונים למועד החתימה על הסכם זה וייתכן שהם ישתנו מעת לעת על ידי החברה ו/או מי מטעמה. כוונתם של כללי אתיקה אלו לקדם את הניהול האתי והמקצועי של החברה מאחר ואמינות ושירותיות הם התכונות החשבונות ביותר שהחברה רואה כתנאי להצלחה בתחום תיווך עסקאות. כל הסוכנים ו/או המנהלים ו/או העובדים של החברה מחוייבים עפ"י הוראות כללי אתיקה אלה והתחייבו לקיים אחר אותן הוראות וכן לתת ביטוי לרוחם של כללי אתיקה אלה. כללי האתיקה מתייחסים להתנהגותם של כלל האנשים הפעילים במסגרת החברה בתיווך בעסקים בקשר עם עסקאות בכלל, יחסים עם לקוחות, ו/או רשתות ו/או רוכשים ו/או מוכרים של עסקות, סוכנים, לרבות עובדי ו/או סוכני החברה אחרים. תקוותה של החברה היא שכללי אתיקה אלה יסייעו בהנחיית כל הפעילים במסגרת החברה לפעול באופן שיקדם את השם הטוב והמוניטין של ארגון החברה ויבטיחו ש החברה -תיתפס ע"י הציבור ואחרים בענף כארגון תיווך בעסקים האתי ביותר, המקצועי, המיומן, המנוסה והמוצלח ביותר.

 

סעיף 1: כל הפעילים במסגרת החברה ישארו מעודכנים לגבי עניינים רלוונטים המשפיעים על תיווך בעסקאות  בקהילתם, עירם, איזורם וארצם.

 

סעיף 2: כל עובדי ו/או סוכני ו/או פעילי החברה- חייבים להיות בקיאים בכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, המדיניות הציבורית, המנהגים התקנים והנוהלים הישימים הנוגעים לעניני תיווך בעסקים בישראל, בקהילתם, עירם, איזורם וארצם.

 

סעיף 3: כל הפעילים בתיווך עסקאות במסגרת החברה יתחייבו לעבור הדרכה סדירה תקופתית ורענונים ו/או העברת מידע באשר לטכנולוגיות לכלים, למיומנויות ולעניינים אחרים הקשורים למשלח ידם בתור מתווכים בעסקים בבי. אי. אן, תוך מאמץ לקדם את הקריירה של כל אחד מהם.

 

סעיף 4: כל פעילי החברה בתיווך בעסקים יתחייבו להימנע מכל מעשה ו/או מחדל העלול להוות פגיעה לציבור או לקלקל את השם הטוב של מקצוע התיווך בעסקים, לרבות הצהרת דבר שקר ו/או מתן מצגי שווא ו/או מצגים שאין בהם אמת.

 

סעיף 5: אסור למי מטעם החברה לחפש יתרון בלתי הוגן כלפי סוכנים ו/או פעילים אחרים הפועלים במסגרת החברה

 

סעיף 6: בביצוע עבודת התיווך בעסקים ישתדלו כל פעילי החברה למנוע חילוקי דעות עם סוכנים ו/או מנהלים ו/או פקידים אחרים במסגרת החברה.

 

סעיף 7: שום פעיל ו/או סוכן ו/או מנהל במסגרת החברה לא ישמיץ את נוהלי העסקים ו/או שמם של מתווכי עסקים אחרים שאינם קשורים לחברה ולא ינדב חוות דעת לגבי עסקאות של אנשים אחרים שאינם קשורים לחברה.

 

סעיף 8: על הפעילים במסגרת  החברה לשמור ולקדם בכל עת את האינטרסים של לקוחותיהם תוך התנהגות הוגנת כלפי כל הצדדים לעיסקה.

 

סעיף 9: אסור לפעילים במסגרת החברה להוליך שולל כל מוכר, קונה, סוכן ו/או עובד של לקוח או צד אחר לעיסקה או לנקוט צעדי הונאה או מירמה תוך ניהול עסקיו.

 

סעיף 10: על כל פעיל במסגרת החברה להימנע מהפרזה, מצג שווא או הסתרת עובדות רלוונטיות המתייחסות לפרט מהותי לעסקה מסוימת או עיסקה כלשהי. יחד עם זאת, אין חובה על הפעילים במסגרת החברה לגלות פגמים נסתרים בעסקה או ליעץ בקשר לעניינים שמעבר למומחיותם.

 

סעיף 11: על כל הפעילים במסגרת החברה להציג מידע מדוייק ואמיתי בפרסומיהם או במצגיהם לציבור ואסור להם להטעות או להוליך שולל את הציבור בדרך כלשהי.

 

סעיף 12: אסור לפעיל במסגרת החברה לרכוש זכויות או לקנות בשביל עצמו, בשביל כל אחד מחברי משפחתו, הפירמה שלו או כל חבר בה, או גורם כלשהו בו הוא מחזיק בזכות בעלות מהותית, כל נכס ו/או עסקה הרשומים אצלו, אלא לאחר שהבהיר למוכר או לקונה את המצב לאמיתו, לרבות הקירבה שיש לו עם הצד השני לעסקה. בעת ביצוע עסקת תיווך כאמור, על המתווך במסגרת החברה לגלות את עובדת בעלותו או זכותו לקונה או למוכר ו/או את העניין האישי שיש לו בעסקה זו.

 

סעיף 13: אסור לפעיל במסגרת החברה להמליץ או להציע לקליינט או ללקוח להשתמש בשירותיו של אירגון אחר או גוף עסקי אחר בו יש לו עניין כספי, אלא לאחר שגילה זאת בעת מתן ההמלצה או ההצעה.

 

סעיף 14: כל הפעילים במסגרת החברה ימליצו לפני הקליינטים שלהם להימלך ביועץ משפטי או רואה חשבון כאשר האינטרסים של הקליינט דורשים זאת.

 

סעיף 15: אסור לפעילים במסגרת החברה לסרב לתת שירותים מקצועיים שווים לכל אדם מסיבות הקשורות בגזע, צבע,, דת, מין, נכות, מעמד משפחתי או מוצא לאומי. אסור לפעילים במסגרת החברה להיות צדדים לתוכנית כלשהי או הסכם כלשהו להפלות אדם או אנשים על בסיס גזע, צבע, דת, מין, נכות, מעמד משפחתי או מוצא לאומי.

 

סעיף 16: על כל פעיל במסגרת החברה לספק לפחות אותה רמת שירות יעיל שהציבור בדרך כלל מצפה לקבל במגעיו עם מקצוען בתיווך בעסקים. אף סוכן ו/או מנהל מטעם החברה לא יתן יעוץ בנושאים שמעבר למומחיותו המקצועית.

 

סעיף 17: כל פעיל במסגרת החברה המייצג קונה חייב לגלות את מערכת היחסים הנ"ל למתווך אחר  המייצג את המוכר, וזאת בהזדמנות הסבירה הראשונה.

 

סעיף 18: עד לסגירת עיסקה, על כל סוכן ו/או פעיל במסגרת החברה לעשות הכל כדי לקדם את העסקה באדיבות ותוך שמיעת כל הצדדים המעורבים ומתן עזרה להם לגשר על הפערים שבעסקה ביניהם מבלי שהוא נוקט עמדה ו/או צד לטובת מי מהצדדים לעסקה.

 

סעיף 19: על הפעילים בתיווך עסקאות עבור החברה לעבוד על עסקה רק לאחר שהם ביררו כי נחתם הסכם תיווך עם המוכר/קונה של העסקה הרלבנטית.

 

סעיף 20: עד כמה שאפשר על הפעילים בתיווך עסקאות במסגרת החברה לדאוג לכך כי כל ההתחייבויות והמחוייבויות הכספיות בנוגע לעיסקאות התיווך שבאחריותם ינתנו בכתב, תוך הגדרת ההסכם המדוייק של הצדדים.

 

סעיף 21: במעמד חתימת מסמך או חתימתו בראשי תיבות ע"י צד לעיסקה על הפעילים במסגרת החברה לדאוג לכך שכל צד יקבל העתק מהמסמך החתום או החתום בראשי תיבות.

 

קשר עם חברת B.E.N LTDצור קשר
שם מלא :
טלפון :
דוא"ל :
הערות :
נושא הפנייה :

 

 

 

נבנה על ידי חברת SimplyAd    בניית אתרים SimplyAd